O společnosti

O společnosti

SUNJAS s.r.o. je společnost zabývající se administrací projektu EPC, odborným poradenstvím pro projekty financované formou EPC, energetickým hodnocením budov a vypracováváním energetických posudků a auditů. Dále zpracováním dotačních projektů z Operačního programu Životní prostředí, poradenstvím při jejich realizaci nebo vedením realizace těchto projektů.
Zaměřujeme se na návrh a posouzení obalových konstrukcí budov. V současnosti je jedním z hlavních hledisek při navrhování budov úspora energie, která je přímo závislá na typu navrženého obvodového a střešního pláště, včetně podlah. Naším cílem je optimalizace obalové konstrukce, nejen z hlediska energetického, ale i z hlediska konstrukčního a materiálového.
 
Zpracováváme energetické posudky pro dotační programy OP PIK, OPŽP, IROP, NZÚ.
Pro více informací nás prosím  kontaktujte.
Pro své zákazníky provádíme i posouzení výhodnosti tarifů dodavatelů elektrické energie s návrhem na jejich změnu za účelem finančních úspor.

Pro bytová družstva a pro společenství  vlastníků jednotek provádíme návrh komplexní optimalizace energetických opatření vedoucí ke snížení spotřeby vstupních energií budovy.

Nabízíme také optimalizační návrh a doporučení realizace fotovoltaické elektrárny, včetně zajištění všech administrativních a legislativních povinností. Zajišťujeme i všechny smluvní a   administrativní povinnosti provozovatele FVE po její instalaci během provozování (hlášení OTE, fakturace, smlouvy s obchodníky, recyklaci, …)

Oprávnění

Jsme držiteli oprávnění č. 1239 a 1848 Ministerstva průmyslu a obchodu pro osobu odborně způsobilou podle § 10 odst. 1 písm. a) a b).;  členy Asociace energetických specialistů.

1848_1      1848_2

     AES certifikát